Teknologi spiller en større og større rolle i vores samfund. Derfor skal et fag omkring teknologiforståelse indtænkes i vores uddannelsessystem fra grundskoler, gennem ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser.

Danske Gymnasier forslår derfor at styrke teknologiforståelse og digitalisering i det almene gymnasie som en helt naturlig del af de unges almendannelse. Det er forfejlet “kun” at betragte teknologiforståelse som en del af et producerende erhvervsliv og forbrugstænkning Teknologi og digitalisering er ikke begrænset til arbejdslivet, men skal være en del af vores almendannelse som kritiske og reflekterende mennesker.

#uddpol

Læs evt. mere her: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/gymnasier-og-universiteter-digital-forstaaelse-handler-ikke-om-konkurrence-og-forbrugstaenkning-men-om-faellesskab