Herunder findes forskellige artikler og indlæg.

Flere af artiklerne er hentet fra GL’s medlemsblad Gymnasieskolen i enten den trykte udgave eller online udgaven.

Flere mindre indlæg findes på min facebook-profil: https://www.facebook.com/jeppe.kragelund

Nedskæringer, dårlig ledelse og høj arbejdsmoral koster liv


Fokus på undervisning? Ikke hos os!
Artikel om selvejets udfordringer.

Snyderne skal da ikke bestemme, hvordan eksaminer skal afholdes

Ok 18: Kampen om den offentlige sektor

Lokal løn – virker den?

Resultater kommer gennem dialog og samarbejde

Tjenesterejser

Flekskonto – vel det være en fordel?

Studierejser

Serviceeftersyn 2015 – forslag til ændringer

Peg ikke fingre af dem som du skal finde løsninger samme med

Opgørelse af arbejdstid

Sten i skoen – de skal fjernes!

Hvilken fagforening ønsker du dig?

Lærerne fortjener anerkendelse (interview)

Tidsregistrering og lokale aftaler

AT skal laves om (interview)

Til te hos ministeren

OK 13-bussen

De gode lærere skaber værdi

Nyansatte

Lokale lønmidler