Navn: Jeppe Kragelund
Stilling: Rektor ved Mulernes Legatskole og næstformand hos Danske Gymnasier
Fag: Astronomi, fysik og kemi
Andet: Master i gymnasiepædagogik og offentlig ledelse
Alder: 52 år

Hovedbeskæftigelser

Nuværende:

Tidligere:

 • Rektor for Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Lektor ved Rosborg Gymnasium og hf (Astronomi, fysik og kemi)
 • Næstformand i GL
 • GL’s hovedbestyrelse (Listefører for Liste 3)
 • GL’s forhandlingsudvalg ved overenskomsterne 11, 13, 15 og 18.
 • Formand for GL’s uddannelsesudvalg
 • GL’s udvalg for 2-årigt HF
 • GL’s udvalg for pædagogiske ledere
 • GL’s udvalg for ikke-fastansatte
 • Ejer af TekNat: Konsulentvirksomhed (styrkelse af naturvidenskabelig undervisning gennem kobling til erhvervsliv).

Uddannelse

 • Aarhus Universitet, Institut for Astronomi og fysik:
  Cand. Scient med hovedfag i astronomi og fysik og bifag i kemi
 • Syddansk Universitet: Master i Gymnasiepædagogik og offentlig ledelse. Masteropgave: Gymnasieskolens ledelsesrum efter strukturreformen – Hvem har magten – rektor eller bestyrelsesformand?
 • UVM, Danske Erhvervsskoler, Gym. Rektorforening og SOSU-Lederforening
  Lederudviklingsprogrammet – Ledelse i praksis. Afhandling: Medarbejdersamtaler i gymnasieskolen

Undervisningskompetence

Astronomi, fysik og kemi

Udviklingsarbejde

 • Strategigruppen for national naturvidenskabsstrategi (http://astra.dk/stemstrategi) 2017
 • STIL’s Digitaliseringspanel (Arbejdsgruppe under Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet) 2016 –
 • Kurset: Digital dannelse (Syddansk Universitet). Medudvikler og instruktør. 2012 – 2014
 • Kurser: Google Drev i Undervisningen 2011 – 2014
 • Fysikstyrelsen 2005 – 2007
 • Arbejde under Undervisningsministeriet med Talentpleje i uddannelsessystemet 2005 – 2007
 • Dialogforum: Forskningsformidling for børn og unge under Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet 2005
 • Medlem af læreplangruppen og vejledningsgruppen for Naturvidenskabeligt Grundforløb i forbindelse med Gymnasiereformen under Undervisningsministeriet. 2005 – 2007
 • Medlem af efteruddannelsesgruppen i de faglige foreninger i naturvidenskab. 2004 – 2005
 • Udvikling af efteruddannelseskurser for Gymnasielærer (deltidsansat ved Syddansk Universitet) 2004 – 2005
 • Arbejde under Undervisningsministeriet med Science i uddannelsessystemet

Møde i Bruxelles med Margrethe Vestager om sammenhæng mellem marked og uddannelse i EU.