STEM
DET HANDLER OM DIN HVERDAG – HVER DAG!

Hvilken fagforening ønsker du dig?

Liste 3 er ikke i tvivl: GL skal være en interesseorganisation – ikke et politisk protest parti.

Vi mener, at GL skal søge indflydelse gennem politiske netværker og samarbejder. GL skal handle klogt, sagligt og ansvarligt i en konstant søgen efter de bedst mulige forhold for vores medlemmer og for vores sektor! GL skal være en stærk interesseorganisation!

GL STOD SAMMEN – HVORFOR NU SPLITTE GL?
Dele af valgkampen har været meget polariserende – desværre på et unuanceret og til tider direkte forkert grundlag – yderst beklageligt.

KRÆV ANSVARLIG LEDELSE – OGSÅ I GL!
GL’s repræsentantskab besluttede klogeligt som optakt til OK 13, at GL skulle lægge sig i ly af AC – denne strategi blev fuldt hele vejen.
Vi finder det meget besynderligt, at en formandskandidat og medlem af forhandlingsudvalget først EFTER, at aftalen var indgået, efterlyste en lockoutmulighed. Hvis det reelt var den vej, hun ønskede at gå, skulle hun en uge forinden have taget op i GLs forhandlingsudvalg, at hun ønskede, at GL skulle frigøre sig fra AC- fællesskabets forpligtelser. Bør et medlem af forhandlingsudvalget ikke vide dette? Er det ansvarlig GL-politik efterfølgende at prøve at bilde GLs medlemmer ind, at vi kunne være kommet ud af AC og i konflikt sammen med de andre lærerorganisationer, hvis bare GLs formand havde forladt AC- forhandlingerne den sidste nat?
Det er ikke holdningen, jeg her angriber. Det er fair nok, at mene, at lønstigninger, værn på højeste arbejdstid og mulighed for at indgå lokale aftaler skulle sættes på spil for at signalere utilfredshed på vej til forligsinstitutionen.
MEN vi undrer os meget over, at udmeldningen fra vores næstformand først kommer, når hun er sikker på. at eget forslag om en lockout IKKE kan blive en realitet? Mon det er bevidst? Er det sådan en ansvarlig fagforening skal ledes?

Overvej hvorfor liste 1 stemte imod, at der skulle laves en ekstern evaluering af OK 13-forløbet?
For os er det netop et omdrejningspunkt i en demokratisk organisation, at man lader sig evaluere og “tør” bringe evalueringerne videre til sine medlemmer, således at disse kan supplere en politisk debat. Se mere om vores grunde for at stemme for en evaluering her: http://liste3.dk/592/

KRÆV EN SAMARBEJDENDE HOVEDBESTYRELSE – DET HAVDE VI UNDER OPTAKTEN TIL OK 13
Det VAR en samlet hovedbestyrelse, som kæmpede for at afværge arbejdsgivernes krav. Liste 1, Liste 2 og Liste 3 kæmpede side om side i samlet flok for at forsvare OK 11 – vi var alle meget kritiske og bekymret overfor de linjer, som tegnede sig for OK 13!
GL’s hovedbestyrelse arbejdede (heldigvis) samlet og målrettet på at afværge modparten. Vi gennemførte over 50 skolebesøg på kort tid, vi forsøgte sammen at sætte en kile ned mellem finansministeriet og undervisningsministeriet ved at lave forsøg, og vi lavede en alliance med rektorforeningen for at udfordre OK 11 (og vise at alt det, som rektorerne efterspurgte kunne opfyldes under OK 11).
GL stod sammen og var dermed stærkest mulige, MEN vi led et nederlag. Selv et samlet og enigt GL kunne ikke afværge en stålsat arbejdsgiver (med et enigt folketing i rygge (minus enhedslisten)). Danmarks Lærerforening oplevede det samme.

MAN VISER STYRKE VED AT REJSE SIG EFTER ET FALD
At vi på liste 3 efterfølgende kæmper videre, MEN nu med at få det bedste ud af en given politisk situation, er altså IKKE det samme som, at vi ikke var kritiske overfor afvikling af OK 11 og indførelse af OK 13 – ellers havde vi næppe taget alle de strategiske initiativer op til OK-13-forhandlingerne, som vi gjorde.

I vores optik fejlede Ok-13 indsatsen dog på ét punkt: Professionspleje i form af kampagner i medierne – her er der en opgave for den kommende hovedbestyrelse af tage fat på parallelt med en indsats på hver enkelt skole/kursus for at få implementeret OK 13 til vores fordel!

OVERVEJ HVILKEN TILGANG GL SKAL HAVE TIL SIT POLITISKE ARBEJDE
Overvej derfor hvilken tilgang du mener, at GL skal have til sit politiske arbejde for at opnå de bedste resultater til gavn for os alle!

HUSK at stemme til DIN fagforening
Med venlig hilsen LISTE 3 (http://liste3.dk/)