Regler i forbindelse med studierejser. På en studietur kan der registreres tid under tre forskellige kategorier:

  1. Arbejdstid til aktiviteter på selve studieturen
  2. Transporttid
  3. Rådighedstjeneste.
Rejsebillede
Arbejdstid:

Programsatte punkter tidsregistreres. Herunder transporttid i forbindelse med faglige aktiviteter. Normalt er arbejdstiden på en studietur sammenhængende præcis som i hverdagen.

Transporttid

Der kan maksimalt registreres 13 timer pr. påbegyndt rejsedøgn.

Eksempel:

En rejse påbegyndes fra skolen kl. 8.00 og forsætter til næste formiddag kl. 10. Dvs. en rejsetid på i alt 26 timer. Her skal der registreres 13 timer for det første rejsedøgn plus 2 timer, dvs. ialt 15 timer.

Rådighedstjeneste

Rådighedstjeneste er den tid, hvor der ikke er programsatte aktiviteter, men hvor ledelsen har vurderet, at en eller flere lærere skal være til rådighed for eleverne, fx om natten. På mange skoler er der lavet en lokalt aftale om, hvordan denne rådighedstjeneste honoreres – spørg evt. din tillidsmand. Aftalen kan fx betyde man får et fast beløb pr. nat.

Reglerne for håndtering af rådighedstjeneste for tjenestemænd kan benyttes som inspiration. Her anvendes en aflønning svarende til 3/4 timeløn ved rådighedstjeneste fra arbejdspladsen og 1/3 fra hjemmet. Læs mere i Moderniseringsstyrelsens personalevejledning §19.2.6 afsnit d.

Bemærk at såfremt man bliver “kaldt på tjeneste”, så skal der registreres almindelig arbejdstid.

 


 

Slide fra Moderniseringsstyrelsen vedr. studierejser:

Rejsetid studieturer slides fra MOD