Eksamenstiden nærmer sig…
og dermed også halvanden måned, hvor vi undervisere på de gymnasiale uddannelser IKKE kan råde over vores fritid. På mange gymnasier er det nemlig en MISFORSTÅET opfattelse, at underviserne ikke må informeres om deres eksamens- og censurbegivenheder før elevernes eksamensplan offentliggøres umiddelbart før eksamensperioden.

Altid en spændende opgave at rejse ud i censur men også unødig spændende i forhold til med kort varsel at skulle være flere dage væk i den anden ende af landet i forhold til planlægning af fx familieliv – MEN sådan behøver det ikke at være…

GL har været i kontakt med Undervisningsministeriet og fået bekræftet, at der ikke er noget i vejen for, at undervisere så tidligt, som det er praktisk muligt for eksamensplanlæggeren på egen skole, får udleveret en arbejdsplan med angivelse af dage med eksamensbegivenheder. Det skal blot sikres, at eksamensudtrækningen for det enkelte hold IKKE kan udledes af planen, hvilket fx kan sikres ved at oprette falske begivenheder i den foreløbige plan.
Dermed kan vi se frem til en maj og juni måned, hvor vi kan tillade os at lægge planer for vores fritid, og være klar på at løftede den spændende opgave med at gennemføre eksaminer både hjemme på egen skole og rundt om i landet.

Eksempel på eksamensplan med evt. falske begivenheder

En foreløbig eksamensplan kan se ud som vist på nedenstående kalender. Planen giver nyttig viden om de dage, hvor man er sendt udenbys, og der kan på hjemmefronten tages hensyn til dette. Dage markeret med “censur/eksamen” betyder, at man enten har censur på en nærliggende skolen eller egen eksamen, men begge dele kan afvikles indenfor den normale arbejdstid.

Hvis man har en eksamensbegivenhed meget tæt på offentliggørelsen af eksamensplanen, er det rimeligt at få oplyst dette af sin eksamensplanlægger, så eksamensforberedelsen kan foregå med en hensigtsmæssig daglig arbejdsbelastning. Ligeledes skal det være muligt at overholde frister i forhold til fremsendelse af materialer til censor.

Man skal naturligvis være opmærksom på, at der af forskellige grunde kan ske ændringer i en foreløbig plan, når det store eksamenspuslespil skal gå op i et samarbejde mellem rigtig mange skoler.
Både af hensyn til de enkelte eksamensplanlæggers arbejde og de enkelte undervisere er det vigtigt, at der er en god dialog omkring eksamensplanlægning, både når den foreløbige plan lægges og i tilfælde af ændringer.

Og ja så skulle vi gerne ved fælles hjælp være klar til en spændende eksamenstid.