Tidsregistrering og lokale aftaler – et forhandlingsresultat med OK 13
Det glæder os, at liste 1 nu også kan se værdien af, at vi fik forhandlet en ret til indgåelse af lokale aftaler hjem sammen med AC. En forhandlet rettighed, som vi på liste 3, vil forsvare ved OK 15.
Denne rettighed var en blandt flere, som et flertal i hovedbestyrelsen ikke ville miste, da de politiske realiteter ramte GL med OK 13. Den centrale aftaleret, som GL har kæmpet for i årevis blev politisk afviklet af et næsten enigt folketing. Et flertal i hovedbestyrelsen støttede formand Gorm Leschlys forhandlede resultat ved AC-bordet, som værende det bedst mulige, de politiske omstændigheder taget i betragtning. Med indgåelse af en aftale fik vi derfor værn mod ubegrænset arbejdstid i form af tidsregistrering og mulighed for indgåelse af lokale aftaler samt lønstigninger på over 1,2 millioner i livslønstigning for vores unge kollegaer.
Med et forhandlet resultat indeholdende de to arbejdstidsværn (og lønstigning) står vi langt bedre rustet til den nye hverdag, end vi ville have gjort efter en lockout med efterfølgende regeringsindgreb, hvor værn og lønstigninger ville have været væk.
Som sagt var netop mulighed for indgåelse af lokale aftaler en ret, som blev forhandlet hjem, men denne mulighed har kun værdi, som værn med et velfungerende tidsregistreringssystem i ryggen. Derfor var det klogt og ansvarligt, at vi også forhandlede tidsregistrering som mulighed hjem.
Aftaler (i form af akkorder) har den indbyggede fare, at besparelser kan gennemføres ved salamimetoden, sådan som vi oplevede det før OK 13. Det er derfor vigtigt, at TR og medarbejderne har en reel mulighed for at afvise dårlige akkorder ved at kunne falde tilbage på tidsregistreringen.
Om tidsregistreringen bruges direkte eller som løftestang for gode lokale aftaler afgøres i fælleskab på de enkelte skoler – vigtigst er det, at vi i GL sammen får sikret, at vi lærere ikke med vores fritid skal betale for besparelser, uanset om vi bruger tidsregistrering eller lokale arbejdstidsaftaler.
Lad os glæde os over at flertallet i GL’s hovedbestyrelse tog ansvar og sikrede begge arbejdstidsværn, MEN samtidig gå skarpt i rette med de rektorer/forstandere, som ikke anerkender vores overenskomstrettigheder. Her er der nok at gøre for et nyt GL – for ingen skal stå alene ude på skolerne med denne kamp!
Det forestående valg handler ikke alene om indholdet af det gode lærerliv såsom respekt for kvalitet i undervisningen, godt arbejdsmiljø, fleksibilitet i arbejdstider, tryghed etc. men nærmere om hvilken politisk vej, der skal til for at sikre og udbygge vores rettigheder.
Vi tror på løsninger gennem GL som en interesseorganisation baseret på medlemsdialog, brede politiske netværk og alliancer samt en langsigtet offensiv mediestrategi med det formål at tale vores sektor og vores profession op.

På vegne af LISTE 3
Jeppe Kragelund