Kære elever, I gør det godt.

Det er langt fra nemt at deltage i virtuel undervisning – time efter time, dag efter dag, ja uge efter uge hjemme foran en skærm fra morgen til midt eftermiddag.

Med denne hilsen vil jeg sige, at vi alle tænker på jer, og at vi savner jer på gymnasiet.

Der er så meget, som ikke er muligt lige nu. Det sociale samvær med kammerater i timerne, i pauserne og i fritiden er sat på standby. Det gør ondt. Det forstår vi. Vi ved om nogen, hvor meget ungdomskultur en skole indeholder. Meget af det, som vi normalt tager for givet, er pludselig forsvundet for en tid.

Jeres skolegang og hele verdens situation er langt fra normal, og når vi mennesker udsættes for noget unormalt, så er det helt normalt at reagere.

Mange oplever at være isoleret og ensomme, og flere har svært ved at fastholde motivationen i undervisningen. Vi er som mennesker meget forskellige, og derfor klarer vi også forandringer og ”det unormale” meget forskelligt. Nogen trives med den fordybelse og ro, som den virtuelle undervisning også kan give, mens roen og den manglende variation er uudholdelig for andre. Ingen følelser er mere rigtige end andre, men blot et udtryk for at vi heldigvis er forskellige.

I skal vide, at vi alle gør vores bedste for, at jeres uddannelse bliver så god som mulig. Virtuel undervisning har sine begrænsninger, men har bestemt også sine muligheder, og det er dem, som vi nu og i den kommende tid skal dyrke. Vi bliver alle nødt til at få det bedste ud af situationen, for vi ved endnu ikke, hvornår situationen er under kontrol og gymnasierne igen kan åbne.

Vi skal alle være opmærksomme på hinanden. Hjælp fx hinanden med at huske at få tændt jeres kameraer, når I har virtuel undervisning. Selv et lille billede på skærmen skaber trods alt mere social kontakt både for dig selv, dine kammerater og din underviser end en tom skærm.

Husk dig selv og hinanden på at gå væk fra skærmen, når skoledagen er forbi. Vær realistisk omkring dine opgaver. Ingen kan holde til at sidde hele dage foran en skærm dag efter dag. Sørg for at give dig selv fri efter endt skoledag og vær gerne fysisk aktiv. Dermed er du også bedre klar til at modtage undervisning næste dag, og dit overskud til ”det unormale” stiger.

Alle undervisere er bevidste om, at det er udfordrende for jer, når al undervisning er virtuel, og at der lægges et stort ansvar på jer i forhold til at holde motivation og koncentration oppe i løbet af dagen, men dette på trods, så hænger rigtig mange af jer godt i, og undervisningen fungerer generelt godt og giver jer et godt fagligt udbytte. Dejligt.

Når det er sagt, så er vi også meget opmærksomme på, at det er en unormal situation, som kan være udfordrende for mange. Hermed en opfordring til at tage kontakt til en af dine undervisere eller din studievejleder, hvis du har behov for en snak og støtte i denne unormale situation. Efter aftale med en studievejleder er det muligt at blive indstillet til at sidde på skolen et par dage for at få lidt luftforandring fra værelset derhjemme.

Hvis nogen af jer allerede nu går og bekymrer jer omkring eksamen, så er der fra politisk side endnu ikke besluttet noget. Men der er fuld opmærksomhed på, at der i en eksamenssituation skal tages højde for den måde, som I er blevet undervist på. Der kan være noget stof, som ikke er gennemgået, som vi plejer.

I er også en årgang, som vil tage en masse særlig erfaring med jer ved at have klaret jer igennem en krisesituation, som har krævet tålmodighed, selvstændighed og digitale færdigheder – kompetencer som i høj grad er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Hermed mange tanker fra os alle. Glæder os til at se jer igen på AGS, som er meget tom for tiden.