Fra et stoppested på OK 13-bussens rute

 

Den hyggelige stemning med sandwich, frugt, kaffe, kage og gode kollegaer står i skærende kontrast til velkomstteksten på lærredet: “OK 13 – en afgørende forhandling i en svær tid”.

 

En svær tid

“En svær tid” refererer til, at uddannelsessektoren er under et ydre pres i forhold til krav om ændring af arbejdstidsaftaler, effektiviseringer, besparelser samt øget optag af uddannelsesfremmede elever. Den nuværende overenskomst (som for nylig er trådt i kraft) og arbejdstidsaftaler får skyld for at være en hæmsko for udvikling og et levn fra fortiden.

Kunne det tænkes, at udviklingsmuligheder findes i sektoren selv? Et øjebliks tilstedeværelse på et af de 50 afholdte skolemøderne giver et klart svar: JA.

 

Skolemøderne

På skolemøderne blev der arbejdet med spørgsmål omkring ressourceanvendelse, undervisningsformer, elev- og lærerarbejdsmiljø og arbejdstid. Problemstillingerne blev flittigt diskuteret og sammenholdt med, hvordan kvalitet i undervisningen kan fastholdes.

Møderne har bekræftet, at sektoren er meget bevidst om kvalitet i undervisningen. Der er ingen tvivl om, at lærernes engagement og faglige passion ligger bag de gymnasiale uddannelsers store succes, men det ses omvendt også, hvor skrøbelig denne succes er!

Gymnasiesektoren er veldrevet pga. en høj grad af konstruktiv selvledelse og engagerede og fagligt kompetente undervisere. Lad os værdsætte dette og bruge denne ressource med respekt og omtanke i vores videre arbejde med udvikling af gymnasieskolen.

Manglende forståelse for lærernes daglige arbejde fører ikke til kvalitet og udvikling.

 

Skoleforsøg om organisering og tilrettelæggelse af arbejdstid

Det kan undre, at modparten fremstiller vores arbejdstidsaftaler og overenskomst som hæmmende for udvikling og skyld i ineffektiv brug af ressourcer. Overenskomsten rummer mange forskellige muligheder for tilrettelæggelse af gymnasielærernes arbejdstid og undervisning under hensyn til lokale forhold og udfordringer!

 

I “den svære tid” er det værd at glæde sig over, at vi i GL sammen med Rektorforeningen har udarbejdet et debatoplæg til skoleforsøg vedr. organisering og tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Præmissen for forsøgsarbejdet er, at gymnasielærerne i samarbejde med ledelserne er de bedste til at sikre såvel kvalitet i uddannelserne som gode arbejdsvilkår.

 

Debatoplæg kan læses her:  http://www.gl.org/OmGL/emner/GLGR/Sider/GL_GR_debatoplaeg.aspx

 

Tak for input – godt afsæt til OK 13-forhandlingerne

Tak for de mange gode inputs.

Møderne har givet et godt indblik i, hvad der bærer kvaliteten i vores uddannelser, og de danner derfor også et bredt, godt og sagligt fundament at stå på ved den kommende overenskomstforhandling, hvor kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø ser ud til at blive sat under pres.