(Nedenstående læserbrev er bragt i Gymnasieskolen nr. 5 2014)

 

“Må man ikke pege fingre”, spørges der retorisk fra Liste 1 i GL’s hovedbestyrelse på Gymnasieskolen.dk. Når vi vælger at følge op på dette spørgsmål her i bladet, skyldes det, at indlægget giver anledning til et grundlæggende spørgsmål: Hvilken overordnet strategisk vej giver de bedste løsninger?

Et par nye spørgsmål melder sig: Sikres gode gymnasielærerjob og trivsel på vores arbejdspladser gennem konfrontation og pege fingre eller gennem opbygning og brug af strategiske alliancer?

Hvordan opnår vores sektor størst mulig indflydelse i det politiske miljø? Konfrontation eller brug af strategiske alliancer?

Lad det være sagt med det samme: Vi genkender flere af de problemstillinger, som skitseres i indlægget, men lad os gå samme og tag konstruktiv hånd om de problemer, som findes på nogle skoler/kurser i stedet for at male hele sektoren sort.

Vi skal styrke den direkte lærerdialog fx gennem skolemøder for at få indsigt i konkrete problemstillinger, der skal (fortsat!) ydes konsulentbistand til TR, lærerværelse, den enkelte lærer OG ledelse, der skal iværksættes initiativer, som styrker medarbejderindflydelsen og TR fx gennem organisering af GL-klubber, samt styrkelse af SU/MED og bestyrelsesrepræsentanter. Parallelt hermed skal GL i vores optik arbejde for at løsninger og visioner modnes i et gensidigt samarbejde med lederforeninger. Ingen – hverken elever, lærere eller ledere har glæde af en splittet sektor!

En fagforenings eksterne kommunikation skal ses som ét blandt flere strategiske værktøjer i forhold til nuværende og senere alliancepartnere. Vi prioriterer en ekstern kommunikation, der taler vores sektor op ved at fortælle de gode historier, og derigennem sætte fokus på den store samfundsopgave, som vores sektor så flot løfter.

At føre en kommunikation, som sikrer gode relationer til samarbejdspartnere, kan vise sig at være meget værdifuldt i forhold til de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år. Disse udfordringer er fortsat implementering af OK 13, OK 15, håndtering af effektiviseringskrav, faldende elevtal pga. karakterkrav/EUD-reform, kvalitetsdebat, lempelse af professionskrav, reorganisering af ungdomsuddannelserne.

Vi skal arbejde på den lange bane og ikke blot pege fingre på den korte. Gode relationer tager lang tid at opbygge men kort tid at nedbryde.

Liste 3 ser med bekymring på GL’s forringede samarbejdsforhold med lederforeningerne herunder rektorforeningen. Et eksempel på dårligt samarbejde i sektoren er, at det ikke længere er muligt at føre dialogforum videre (Uddannelsespolitisk forum mellem lederforeninger, UVM og GL).

Liste 3 arbejder derfor på, at GL’s kommunikation nøje er afbalanceret mellem italesættelse af problemer og formulering af visioner.

Problemer skal løses, visioner skal nås. Begge dele med – ja naturligvis – en udstrakt MEN fast hånd!

Liste 3’s repræsentanter i hovedbestyrelsen

Alex Young Pedersen, Lis Vivi Fonnesbæk, Kasper Bøcher og Jeppe Kragelund