Velkommen

 

Nedskæringer på over 10%

er det vejen til fremtiden? NEJ!

Elever collage fra GL

 

“Gymnasieskolen er en succes, 

og det skyldes i høj grad lærerne”

 

Sæt ikke en succes over styr – lyt til underviserne!

 

Jeppe Beskåret v2 - 09Derfor genopstiller jeg til GL’s hovedbestyrelse.

Jeg elsker mit job som underviser, og det er herfra, at jeg finder mit politiske engagement til at kæmpe for gymnasieuddannelserne som samfundsvigtige institutioner båret af fagligt dygtige og engagerede undervisere.

Politisk mærkesager:

At sikre kvalitet i undervisningen er det helt centrale mål for mig. Kvalitet er IKKE en selvfølge! En succesfuld undervisning forudsætter TID til at forberede og udvikle vores undervisning i et godt arbejdsmiljø! Dette skal sikres gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem undervisere og ledere.

Jeg prioriterer en direkte kommunikation med de enkelte medlemmer baseret på de reelle politiske forhold. Vores politiske valg skal træffes på oplyst grundlag, kun dermed kan GL agere ansvarligt og optimere sine resultater i den politiske verden, som vi er en del af.

GL skal være en resultatorienteret interesseorganisation, som opnår politisk indflydelse ved udbygning af politiske netværk bl.a. på Christiansborg og gennem en udbygning af samarbejder med lederforeninger og elevforeninger.

GL skal fortsat være tilknytte AC-forhandlingsfællesskabet bl.a. for at sikre et akademisk lønniveau.

Elev collage 2