De gode lærere skaber værdi for Danmark…
men deres arbejde er truet

− Gode lærere giver god undervisning…
− God undervisning giver dygtige studenter…
− Dygtige studenter skaber merværdi for Danmark

De to første udsagn kan næppe overraske, men med den nye elevtrivselsundersøgelse (se fx Gymnasieskolen nr. 16) er “selvfølgeligheden” statistisk bekræftet. Hovedkonklusion: Lærerne er den enkeltfaktor, som har størst betydning for karaktererne!

Det sidste udsagn “Dygtige studenter skaber merværdi for Danmark” synes at være en politisk sandhed med høj aktualitet. Således spiller uddannelsespolitikken også en central rolle i det nye regeringsgrundlag, hvor følgende kan læses:
“Bedre og mere uddannelse og forskning er afgørende for at sikre vækst og velstand i fremtiden” og “Danmarks konkurrence fordel skal være, at danskerne er blandt de dygtigste og mest kreative”.

Der påhviler lærerne et kæmpe ansvar. Det er et ansvar, som vi både KAN og VIL påtage os. MEN det kræver respekt og anerkendelse af vores arbejde – så pas på ”den gode lærer”!

Kvaliteten er truet af:
− Store klassekvotienter
− Større spredning på elevernes faglige og sociale formåen
− Manglende anerkendelse bl.a. udtrykt ved unuancerede påstande om arbejdstid, samt manglende udmøntning af lokale lønmidler
− Manglende prioritering af efteruddannelse
− Driftsledelse på bekostning af pædagogisk ledelse og personaleledelse
− Kontrol og mistænkeliggørelse af lærerne og en ukritisk brug af management-retorik.

Det politiske system og skoleledere har et ansvar for at få fjernet “truslerne”.

Jeg håber, at den nye minister har vilje og indflydelse nok til at sætte en ny uddannelsespolitisk dagorden. Kampagner mod vores profession og arbejdstid skal høre fortiden til. De har allerede givet rigeligt med frustrationer. Organisationsændringer, som udelukkende er baseret på ideologi, er useriøse. Ændringer skal være baseret på lærererfaringer og viden samt forsøg med tilhørende evalueringer.
Kreativitet og entusiasme kombineret med høj faglighed er forudsætningen for god undervisning. Vi må forlange af lederne, at de arbejder for gode rammer og ressourcer til undervisningen, og at de besidder viden om, hvordan moderne, kreative akademiske vidensmedarbejdere drevet af høje faglige værdier og idealer skal ledes.

Vi SKAL hurtigst muligt væk fra besparelses-, kontrol- og mistænkeliggørelsesdiskursen og frem til en indholds- og kvalitetsdiskurs for uddannelsessektoren.
Danmark har ikke råd til andet!

Jeppe Kragelund
GL’s hovedbestyrelse