Opgørelse af arbejdstid

Tidsregistrering og arbejdstidsaftaler

Med OK 13 har tidsregistrering på de fleste skoler erstattet arbejdstidsaftaler (akkorder) som metode til opgørelse af vores arbejdstid.

Tidsregistrering eller arbejdstidsaftaler skal sikre balance mellem arbejdstid og løn. Vores lønniveau er baseret på en arbejdstid på 1924 timer pr. år (inkl ferie etc.). Merarbejde honoreres enten med afspadsering eller penge.

Valget mellem tidsregistrering og indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler skal være et lokalt valg. Uanset valg er det afgørende, at den valgte løsning opleves retfærdig, herunder at der er synlighed og åbenhed omkring opgavefordelinger og forventede tidsforbrug (som tidsbudget eller som akkord).

Hovedbestyrelsen har været internt uenig om værdien af tidsregistrering. Dette har – sammen med andre faktorer – medført en besværlig implementering. Heldigvis er fokus nu rettet mod at få tidsregistrering til at virke som et værn mod “det grænseløse” arbejde og ikke mindst som en måde at håndtere fleksible mødetider og arbejdssteder (skole/hjem), hvilket vi prioriterer højt.

Bemærk at uden tidsregistrering eller arbejdstidsaftaler følger afkald på fleksibilitet i mødetider og arbejdssteder.

Fleksibilitet i “tid og sted” er en meget stor gevinst for både skole og lærere, og derfor er det vigtigt, at vi både på lærer- og lederside tager ansvar for at få tidsregistreringen til at virke efter hensigten.

OG lad os slå fast: Hensigten er (selvfølgelig) ikke, at en leder kan fralægge sig sit ansvar for kvalitet og ressourceforbrug ved fx blot at bede en lærer om at ”arbejde smartere”. Sådanne udtalelser skal høre fortiden med begyndervanskeligheder til, så fremtiden kan byde på fortsat udvikling af den kvalitetsundervisning, som vores sektor er kendt for, og som gør lærerjobbet værd at brænde for.

Årsopgørelse

På hovedparten af skolerne nærmer vi os det tidspunkt, hvor årsopgørelsen skal gøres op. Det er vigtigt i god tid (dvs. nu) i et samarbejde mellem ledelse, TR og lærere at se, om det er muligt at bringe vores flexkonto i nul ved i den resterende tid af skoleåret at have perioder uden arbejdsopgaver. Er dette ikke muligt fx på grund af eksamensbegivenheder vil dette arbejde resultere i merarbejde.

 

Liste 3’s repræsentanter i hovedbestyrelsen

Alex Young Pedersen, Lis Vivi Fonnesbæk, Kasper Bøcher og Jeppe Kragelund