Pas på med at kalde nogle unge for fejluddannede…

Ny analyse fra Tænketanken DEA viser, at nogle faglærte grupper har tjent DKK 720 000 MERE når de fylder 35 år, end deres kolleger, som ikke har taget en studentereksamen…

Pas derfor på med at kalde nogle unge for fejluddannede…

Værdien og afkast af uddannelse er komplekst og lader sig ikke indskrive i et regneark.

Det er korrekt, at arbejdsudbud kortvarigt stiger, jo hurtigere unge komme ud på arbejdsmarkedet, men både menneskelig værdi og det længerevarende afkast til samfundet lader sig ikke blot måle på længden af uddannelse.

Håber politikerne har blik for dette, når en evt. ny struktur af ungdomsuddannelserne skal forhandles blandt andet med afsæt i reformkommissionens (formand økonomiprofessor Nina Smith for bordenden) forslag omkring oprettelse af hpx.

Blandt andet analysen fra DEA tyder på, at det er fornuftigt at indtænke gymnasiet som en mulig vej også til erhvervsuddannelserne (uden efterfølgende at blive kaldt for fejluddannet).

Læs om undersøgelse fra DEA her:

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dea-faglaerte-med-en-gymnasial-uddannelse-goer-ondt-paa-oekonomien-men-gavner-den-enkelte?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-uddannelse-780&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev