Det har været et spændende arbejde at have været med til at udarbejde vores nye strategi for digital teknologi fra Danske Gymnasier.

I dag spiller digital teknologi en afgørende rolle i alle
aspekter af vores liv. Det skaber et væld af nye muligheder.
Med digital teknologi kan vi fx samarbejde og kommunikere
over afstand, få adgang til information og bearbejde
store datamængder. Det muliggør automatisering af
rutineopgaver og teknologiske landvindinger som bedre
diagnosticering i lægevidenskaben og grøn energistyring.

I Danske Gymnasier arbejder vi på at få indført digital teknologi, som et obligatorisk fag i stx, da fagområdet fylder mere og mere i vores hverdag, og dermed både nu og i fremtiden ER en del af vores almene dannelse.

#uddpol #digitalteknologi

Læs vores strategi via nedenstående link:

https://danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2023/03/Strategi-for-digital-teknologi-enkeltsidet-V6-14.02.24.pdf