Hver tredje gymnasieelev overvejer at droppe ud – grundet sociale, faglige eller personlige grunde, viser en trivselsundersøgelse, som kan læses her: Undersøgelse

MEN vi KAN heldigvis gøre noget:

1) Prioriter midler til individuel feedback, som har fokus på faglig UDVIKLING udvikling fremfor præstation/bedømmelse. En god lærer/elev-relation er afgørende for et godt uddannelsesforløb, men er desværre blevet nedprioriteret de senere år grunde omprioriteringsbidraget.

2) Fjern uddannelsesloftet og vis at dannelse i øvrigt også kan ske udenfor uddannelsessystemet. Et omvalg eller to skader altså ikke. Valg er IKKE ultimative. Vores uddannelsessystem skal åbne døre og tillade, at man ikke går den lige vej. Vi uddanner mennesker, vi fremstiller ikke maskiner.

3) Bedre information om alle de uddannelser, som faktisk IKKE kræver tårnhøje gennemsnit at komme ind på. De høje adgangskrav er blevet en mediehistorie.

4) Spørg “hvad du har lært” i stedet for “hvad har du fået i karakter” – gælder også mor og far både i dagligdagen og foran eksamenslokalet.

Det er da ét sted at starte, og så er der altså forsat knap 70%, som slet ikke overvejer at stoppe – dem skal vi også huske 🙂