Måske har de unge netop IKKE bind for øjnene, når de vælger en gymnasial uddannelse.

I følge en analyse lavet af AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så klarer unge med en studentereksamen sig BEDRE på arbejdsmarkedet end unge, som “kun” har taget en erhvervsfaglig uddannelse.

Så i stedet for at “panikke” og TVINGE unge væk fra gymnasiet som reaktion på årets søgetal til de forskellige ungdomsuddannelser, så lad os arbejde for, at erhvervsuddannelser er et attraktivt valg for videre uddannelse efter gymnasiet.

#uddpol