“Ekspertgruppen om ChatGPT..” med formand Birgitte Vedersø i spidsen er i dag udkommet med sine anbefalinger vedr. tilrettelæggelse af prøver/eksaminer i en verden, hvor kunstig intelligens har holdt sit indtog.

Jeg har ros til gruppen for ikke “kun” at behandle prøveformer, for vel er prøverne vigtige, men den meste læring sker trods alt i den daglige undervisning og ikke til eksamen 😉.

Jeg hæfter mig positivt ved, at gruppen italesætter

vigtigheden af et undervisningsmiljø, som har fokus på LÆRING fremfor SNYD. Fokus på snyd og kontrol udfordrer relationen mellem lærer og elev og er ikke fordrende for et trygt og givende læringsrum – godt at det bliver italesat, så tydeligt.

– at de konkrete forslag til prøveformer klokkeklart signalerer, at vi i fremtiden skal have prøveformer, som tester fagligheder og kompetencer med og uden anvendelse af digitale hjælpemidler. Kunstig intelligens og andre digitale hjælpemidler er kommet for at blive, derfor skal vi i gymnasiet lære de unge at bruge disse redskaber på bedst mulig vis parallelt med andre fagligheder. Dette krav/behov indfanges af gruppens forslag til nye prøveformer.

Jeg finder det ligeledes positivt, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil sætte forsøg i gang i forhold til prøveformer. Et arbejde som de faglige foreninger, de enkelte skoler og Danske Gymnasier glæder sig til at tage fat på – Det haster, fremtiden har banket på døren til klasselokalet.

Dette indlæg er skrevet på gammeldaws vis uden brug af AI…. så fejl etc. står for egen regning 😉.

#Uddpol

Læs hele rapporten her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240424-ekspertgruppe-klar-med-anbefalinger-for-brug-af-chatgpt-ved-proever?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2fmWHWUGJZOtbchji61gfdnKtZ9E_uXBwGTSKDFm_GiBJ2Q-MV7u_9KI8_aem_AabQ_yAOrRS86q9G6N-KmPAIpKMfhHShjn5CyWP81J-buVy4f4U07hh9tTFZ9mJ-qQE7lJ3lk2-ox9w3gzO2qe-S