JOBNYT

1. maj starter jeg som rektor på Mulernes Legatskole i Odense.

Jeg fratræder derfor min stilling som rektor for Alssundgymnasiet Sønderborg for at blive rektor på Mulernes Legatskole.

Jeg har haft fem rigtig gode og begivenhedsrige år på Alssundgymnasiet, så det er med vemod, at jeg nu siger farvel.
Jeg vil gerne takke alle nuværende og tidligere AGS-elever, mine AGS-kolleger og bestyrelse. I har alle været med til at give mig et rigt og godt arbejdsliv. Tak for alt og held og lykke fremover. Det fortjener I alle!

Og nu glæder jeg mig til at begynde mit nye arbejdsliv på Mulernes Legatskole. Kan næste ikke vente med at hilse på alle mine nye kolleger og eleverne på Mulernes.

Åbent brev fra afgående rektor Jeppe Kragelund, Sønderborg 5. april 2024

Kære alle

Jeg, Jeppe Kragelund, fratræder pr. 1. maj min stilling som rektor for Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS) for at tiltræde en stilling som rektor på Mulernes Legatskole i Odense.

Efter mere end fem rigtige gode og begivenhedsrige år som rektor for AGS, har det ikke været uden store og svære overvejelser, at jeg søger nye udfordringer. Det vil være med vemod, at jeg den 1. maj forlader AGS.

AGS er en fantastisk skole, som leverer rigtig gode resultater – både i forhold til den faglige undervisning og det sociale liv på skolen for vores elever. Det er ikke uden grund, at AGS-eleverne er “byens bedste elever”.

AGS står som gymnasium et rigtig godt sted med mange igangværende udviklingsprojekter og samarbejdspartnere i både ind- og udland, hvilket gør os i stand til hele tiden at kunne tilbyde vores elever en relevant og nærværende undervisning af høj faglig kvalitet.

AGS har som gymnasium taget kampen op mod faldende ungdomsårgange i Sønderborg, og AGS vil med det nye AGS College fra skoleåret 2026 kunne byde velkommen til 40 nye unge borgere fra andre dele af landet og fra det danske mindretal.

Med AGS College får kommende elever og Sønderborg som by et ekstra tilbud, når unge udenfor Sønderborg også vil kunne få glæde af moderne undervisning i dejlige fysiske rammer.

AGS har en meget stærk og yderst populær profil indenfor naturvidenskab med blandt andet eget fødevarelaboratorium og professionelt observatorium. Også vores sportslinje er særlig attraktiv, da AGS er det eneste almene gymnasium i landsdelen, som efter dispensation fra Børne- og Undervisningsministeriet må udbyde en sportslinje.

Jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere for et godt og givende samarbejde, og jeg håber, at I vil tage godt imod min efterfølger, som vil tiltræde i starten af det nye skoleår. Bestyrelsen for AGS har udpeget vicerektor Malene Samsø Nielsen som konstitueret rektor, og hun vil i forbindelse med rektorskiftet fastholde og videreudvikle alle igangværende AGS-projekter.

Også en tak til alle nuværende og tidligere AGS-elever, mine AGS-kolleger og bestyrelse. I har alle været med til at give mig et rigt og godt arbejdsliv som rektor på AGS. Tak for alt og held og lykke fremover. Det fortjener I alle!

Med venlig hilsen

Jeppe Kragelund

Afgående rektor for

Alssundgymnasiet Sønderborg