Kan vi ikke gøre det lidt bedre – for de nyansatte?

 

Som hovedbestyrelsesmedlem har jeg haft fornøjelsen af at deltage i GL’s seminar for nye lærere, som er blevet afholdt både i Aarhus og i København flere gange.

 

GL vil med seminarerne gerne byde nye kollegaer velkommen og bidrage til en god start.

 

Seminarerne har budt på dialog, meningsudveksling og netværksdannelse mellem nye lærere, orientering om GL’s uddannelsespolitiske profil og arbejde, GL’s arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår og rådgivning fra konsulenter fra GL. Dagen sluttede af med en paneldebat med en rektor, en repræsentant fra Ministeriet for børn og undervisning samt en repræsentant fra GL’s hovedbestyrelse. Denne seance havde fokus på karriere-, kompetenceudvikling og pædagogikumordningen (se evt. mere på gl.org).

 

Skønt GL’s indsats er værdsat og får rigtige gode evalueringer (4,5 på en skala fra 1-5), så er det ikke ensbetydende med, at vores nye kollegaer får den bedst tænkelige start – desværre.

 

På begge seminarer hørtes kritik og frustration over arbejdsforhold og ansættelsesforhold for nye gymnasielærere. Jeg oplever, at kritikken og frustrationen er berettiget, og jeg vil hermed gerne bringe den videre til rektorerne i håb om forbedring.

 

Kan I ikke gøre det lidt bedre ved..

  • at overholde pædagogikumbekendtgørelsen, som siger, at en ny fastansat uden pædagogikum skal i pædagogikum i ansættelsens første år (jf. $ 6), med mindre særlige forhold gør sig gældende (jf. $3 stk. 3)?
  • at overholde pædagogikumbekendtgørelsen og sikre, at pædagogikum gennemføres i alle kandidatens gymnasierelevante fag (fag kan evt. tages på en naboskole)?
  • at udarbejde uddannelsesplaner?
  • at erstatte mundtlige ansættelsesaftaler eller løfte om pædagogikum med skriftlige aftaler?
  • at tilbyde en mentorordning, som fungerer, herunder at bidrage til en systematisk videndeling?
  • at stoppe ansættelse af “ulovlige” vikarer? En ansættelse som vikar betyder, at der skal vikarieres for nogen.
  • at have en synlig og klar lønpolitik med lønperspektiver for alle?

 

Kære ”Ministerium”

Jeg håber, at I fortsat vil gøre en indsats for at håndhæve ordlyden i pædagogikumbekendtgørelsen samt arbejde for en økonomisk udligningsordning mellem skolerne, så skoler ikke kan spekulere i at unddrage sig at tilbyde pædagogikumuddannelsen.

 

Jeppe Kragelund

GL’s hovedbestyrelse