Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at studenter med den RØDE HUE klare sig bedre på videregående uddannelser.

Det er glædeligt, at vi nu får bekræftet, at den almenstudentereksamens (stx) store vægt på både FAGLIGEHED og ALMENDANNELSE giver resultater.

På stx opnår man ikke blot faglig viden og kompetencer, men også almendannelse, som gør den studerende i stand til at bringe sin faglige viden i spil.

Og så i øvrigt tillykke til årets studenter 🙂.

Læs undersøgelse her: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studerende-stx-klarer-sig-bedst-paa-videregaaende-uddannelser

Tilføjelse 2021-06-23 kl. 18:11:

Mit indlæg ovenfor skal ses i lyset af flere års ensidig politisk prioritering af erhvervsuddannelser og fokus på uddannelse til arbejdsmarkedet. Det viser sig nu, at det er fornuftigt at prioritere almendannelse. Fag og undervisningsaktiviteter giver værdi, skønt de ikke er direkte målrettet et erhverv. En vigtig erkendelse som jeg håber, at politikerne vil tage med sig, når de tænker i reformer af uddannelsessektoren.

Og for en god ordens skyld: Ovenstående er ikke udtryk for en rangering af vores forskellige uddannelser. Vi skal give et mangfoldigt tilbud af uddannelser til en mangfoldig ungdom