“Danmark skal kunne me…” MINDRE…?? Øh hvad??

Danmark har brug for en højtuddannet befolkning. Mange af de udfordringer, som vi står overfor, kræver akademiske kompetencer.

Kære Regeringen, kære SOCIALDEMOKRATI
I går den forkerte vej med jeres forslag om at skære et år væk på nogle kandidatuddannelser. Økonomiske analyser viser en klar sammenhæng mellem “afkast” til staten og uddannelsesniveau. Jo mere uddannelse desto højre afkast. Og ja det omvendte gælder også 😉
Jeres forslag vil gøre os alle fattigere… så skal vi ikke gå den anden vej igen, og satse på uddannelse igen?

Note:
Det Økonomiske Råd vurderer, at forslaget om 4-årige universitetsuddannelser vil koste et fald på BNP på 7-14 mia. kr. om året. Hvert år! Læs mere her: https://dors.dk/files/media/rapporter/2022/f22/baggrundsmateriale/f22_kap._i_baggrundsnotat.pdf

Læs om regeringens forslag til at afkorte visse kandidatuddannelser:
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8986086/Regeringen-vil-sk%C3%A6re-et-%C3%A5r-af-stribevis-af-kandidat%C2%ADuddannelser?fbclid=IwAR3BhwoCOXJ9IGMkdFTkF7R7U2xou9-ANGchY87_88IEOq1FIXXpXPo6Ccs