Ungdomsuddannelser er vejen til vækst – også lokalt

Vi skal derfor sikre et bredt udbud i HELE danmark, hvis ikke vores land skal knække over.

Undersøgelser (se debatindlæg) viser en klar sammenhæng mellem transporttid og frafald. 
Lokale uddannelsestilbud er altså afgørende for at unge får mulighed for tage og gennemføre en uddannelse.

Læs debatindlæg:
Ungdomsuddannelser skal styrke attraktivitet og bosætning i landdistrikterne