De naturvidenskabelige elever får mindre naturvidenskab

Styrk naturvidenskab…

…sådan står der i regeringens oplæg til en minireform af de gymnasiale uddannelser, men dykker man ned i regeringens oplæg fremgår det, at timetallet til de naturvidenskabelig fag reduceres for de naturvidenskabelige elever.

Science bog

Regeringen foreslår, at tage 15 timer fra hvert af de tre naturvidenskabelige fag på c-niveau og lade dem blive til et nyt NV-forløb på 45 timer. De 60 timer fra det gamle NV-forløb skal sammen med 15 nye timer blive til et nyt c-niveaufag.

Det tidligere krav om, at alle elever skal løfte et af deres naturvidenskabelige fag på c-niveau op på b-niveau, genindføres. Det bevirker, at “ikke-naturvidenskabelige” elever får mere naturvidenskab. Timetallet for disse elever stiger fra 285 timer til 350 timer med naturvidenskab, mens de ca. 3/4 elever, som allerede i dag har nat c->b, får en timereduktion fra 410 timer til 350 timer.

Det virker besynderligt, at der tages naturvidenskabelige timer fra de naturvidenskabelige elever, mens de ikke-naturvidenskabelige elever får tilført timer?

Forslag til en ændring af regeringens oplæg

En løsning på ovenstående kunne være at binde timerne fra det nye c-niveaufag til et naturvidenskabeligt fag for eleverne i de naturvidenskabelige studieretninger. Dermed opnås et status qua (på nær 8 timer) i antallet af naturvidenskabelig timer for de naturvidenskabelige elever.

De naturvidenskabelige elever skal dermed vælge et naturvidenskabeligt fag på c-niveau eller lave et ekstra nat C->B-løft eller B->A løft.