Konference: Kvalitet i uddannelsessystemet og uddannelserne
Her blev der kredset om vanskeligheder ved at måle kvalitet af uddannelse – ja enig det er komplekst og vanskeligt at måle kvalitet af undervisning. I forlængelse af det undrer det mig, at fx Charlotte Rønhof fra DI samtidig kan være så sikker på, at et karakterkrav er et mål for kvaliteten af en elev. Hvorfor kan en elevs chancer for at få positivt udbytte af en ungdomsuddannelse koges ned til et tal eller to…Jeg undres…..

Drop nu debatten om de forsimplede karakterkrav og tag fat om sagens kerne: Uddannelse handler om at udvikle sig, uanset startsniveau. Derfor skal vi have fokus på undervisningsUDBYTTE for den enkelte elev på de forskellige uddannelser. Udbyttet afhænger nemlig ikke alene af karakterniveau i dansk og matematik men i høj grad også om motivation og social modenhed.