Mandag den 23. oktober inviterede styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) bestyrelsesformænd og ledelser på ungdomsuddannelserne til konference.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye var en af de inviterede oplægsholdere. Ministeren var meget optaget af bestyrelsernes rolle som ledere af institutioner under staten, hvorfor bestyrelser (og ledelser?) ikke “kun” skal varetage den enkelte institutions interesse men også have et holistisk blik på samfundets samlede behov inden for uddannelse.

Svært at være uenig men omvendt så kan de enkelte bestyrelser og ledere vel også modsat forvente, at der lyttes til institioner rundt om i hele landet. Vi har i flere år efterspurgt en ny og mere retfærdig fordeling af ressourcer, således at kvaliteten af de unges uddannelser ikke afhænger af afstanden til de større byer.

Sektoren har også efterspurgt løsninger i forhold til elevfordeling både i udkantsområder og i forhold til etnicitet – den tidligere regerings forsøg på en løsning forsvandt med opfyldelse et et venstre-valgløfte uden at blive erstattet af et reelt alternativ.

I al beskedenhed, så synes jeg, at sektoren i høj grad udviser “samfundssind” og meget gerne vil være med til at sikre god og lige adgang til kvalitetsuddannelser i hele Danmark, men desværre venter vi forsat på politisk handlingen/ledelse.

Ellers tak til STUK for et godt initiativ med at lade bestyrelser, ledelser, styrelse og minister mødes – dialog er altid en god vej at gå, så tak for det.

#uddpol