Pragmatisk og oplysende indlæg om karakterkrav i gymnasiet af Peter Hall fra Gymnasieskolernes Lærerforening:
“Et rent 5-tal (uden smutveje) som krav signalerer en forventning om besiddelse af et minimum af faglighed forud for optagelse på gymnasiet.”

Danske Gymnasier foreslår vi et optagelseskrav på 5.
Hermed er der en balance mellem krav og gode videre resultater for eleverne.

Et adgangskrav på 6 eller endog 7 vil have alvorlige konsekvenser i forhold til selektion i forhold til køn, geografi og etnicitet.
Da vi ser, at elever med en afgangskarakter på mellem 5 og 6 klarer sig godt efter gymnasiet, skal vi ikke acceptere en yderlig polarisering i vores samfund mellem kønnene, land/by og etnicitet/social status.
Et karakterkrav på 5 er derfor det pragmatiske og afbalanceret niveau.
#uddpol#karakterkrav

Læs indlæg i Gymnasieskolen her:

https://gymnasieskolen.dk/maa-vi-ikke-have-forventninger-til-de-kommende-gymnasieelever/