Heldigvis slap gymnasierne for at få ændret yderligere på sommerens studentereksamen her i sidste øjeblik.


Jeg er glad for, at det politiske system udviste den rette tillid og tro på, at gymnasielærerne igen i år kan afvikle eksamen.

NB: Når der afholdes eksamen (corona eller ej), så tages der afsæt i, HVAD der er undervist i samt HVORDAN.

TAK fordi de unge ikke fik degraderet deres studentereksamen her til sidst. Nu kan vi fortsætte vores arbejde med at gøre de unge klar til eksamenen.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen