Endelig endelig endelig…

kom der en politisk aftale, som skal løse to meget store udfordringer i vores nuværende uddannelsessystem

1) Sikring af uddannelsestilbud i hele landet

2) Undgå polarisering af eleverne på gymnasierne.

Den nye politiske aftale skal være med til at sikre, at også unge i mere tyndtbefolkede egne af landet har et reelt uddannelsestilbud, og den skal sikre en bedre elevsammensætning på vores gymnasier. Det er altafgørende for vores sammenhængskraft i landet, at unge på ungdomsuddannelserne møder hinanden på kryds og tværs af sociale skel.

Derfor tak for en fornuftig politisk aftale, som vi glæder os til at være med til at sætte i søen og løbende forbedre og justere, så de politiske intentioner med aftalen indfries bedst muligt til gavn for de unge i alle dele af landet.