Gymnasieskolen.dk bragte onsdag den 23. august artiklen: Eksperter: Karakterkrav vil sortere ordblinde elever fra. I artiklen problematiseres, at det nye karakterkrav risikerer at fratage flere ordblinde mulighed for at tage  tage en studentereksamen.

Fra GL’s side er vi meget opmærksomme på eventuelle utilsigtede konsekvenser af det nye karakterkrav, og vil derfor forfølge den beskrevne problematik.

GL har under høringsfasen til gymnasiereformen påpeget, at et optagelsessystem kun baseret på karakterer er for unuanceret.
Den endelig politiske aftale indeholder også en uddannelsesparathedsvurdering (og mulighed for samtale på den institution, hvor man søger om optagelse). Hvis dette optagelsessystem udelukker ordblinde, som med rette ordblinde-hjælpemidler vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, så må vi kræve, at optagelsesprocedurerne gennemgår et eftersyn. Mig bekendt er der IKKE nogen, som har haft et politiske ønske om at udelukke ordblinde på baggrund af deres handicap. SÅ viser det sig, at praksis er en anden, så må reglerne laves om, så de følger de politiske visioner.

Hertil kommer at det er helt uacceptabelt, at flere ordblinde først opdages i ungdomsuddannelserne, så de fratages muligheden for at få hjælp i grundskolen. Den problemstilling vil jeg bringe videre.