Efter en lang og hård fødsel har en justeret aftale om en elevfordeling på landets gymnasier set dagens lys. Glædeligt at forligskredsen nåede til enighed her i “sidste øjeblik”. Jeg håber, at aftalen kan være med til at sikre en bedre fordeling af eleverne, så vi undgår stigende polarisering i befolkningen, samt at aftalen også sikrer, at elever i tyndt befolkede områder også fremover har mulighed for at gå på et gymnasium indenfor en rimelig afstand. Aftalen prøver at balancere flere hensyn fx “så frit valg som mulig” men med respekt for at sektoren/samfundet har behov for en vis fordeling af elever. Om de politiske intentionerne lykkedes med aftalen, må tiden vise. Vi i Danske Gymnasier er naturligvis klar til at komme med forslag til evt. justeringer, hvis det viser sig, at der er behov for det.

I øvrigt tak for at have lyttet til sektoren, så “lodtrækning” nu er erstattet af et nærhedsprincip.

Læse mere om aftalen her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/maj/220523-justering-af-aftalen-om-elevfordeling-paa-gymnasierne?fbclid=IwAR2UbOd6jbomB-d2npw6HedhKipMsY9NfuE6hEVkwk9AFeByfAtun22Wrr4