Valg af ungdomsuddannelse er en af de første store beslutninger, man skal træffe i livet. Derfor SKAL unge have ret til individuel vejledning..
.. og ingen unge skal gå fra en vejledning med stemplet: “Ikke uddannelsesparat”.


Vi skal vejlede og hjælpe de unge, i forhold til, hvad de kan – ikke stemple dem.

Derfor støtte Danske Gymnasier forslag om at ændre procedure omkring uddannelsesparathedsvurderingen, som debatteres i Folketinge i dag.

Læs indlæg af vores formand Birgitte Vedersø:

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/gymnasierektorer-afskaf-upven-og-giv-alle-elever-ret-til-individuel-vejledning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-uddannelse-229&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev