Glemmer du, så husker vi.. Mette Frederiksen

”Selvfølgelig skal vi ikke spare på uddannelse,” sagde Mette Frederiksen i valgkampen… og ja nu er valgkampen ovre og regeringen tager nu 17,6 millioner kroner om året fra stx-eleverne.

Hvorfor Mette Frederiksen? Jeg forstår ikke jeres prioritering (og sammenhængen til jeres valgløfter)???

Baggrunden for besparelserne på landets almene gymnasier er en efterfinansiering af den forberedende grunduddannelse (FGU). Da aftalen om den forberedende grunduddannelse blev indgået under den tidligere VLAK-regering, blev det aftalt, at finansieringen af dette nye tiltag skulle findes inden for undervisningsministerens ressortområde.

Den nye regering forslår at nogle af pengene – 35 millioner – findes ved at skære i gymnasiernes bygningstaxameter. Nu lyder det selvfølgelig ”fint”, at der skal spares på bygningerne underforstået, at det så nok ikke går ud over undervisningen, men det er en stråmand. Taxameterpenge gives som et samlet bloktilskud. Når pengene først er landet i de slunkne gymnasiepengetanke, så er penge ikke øremærkede.

Kort sagt: Stx-eleverne skal spare 17,6 millioner om året under den nye såkaldte uddannelsesvenlig regering.